Tytuł projektu: „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą”

Cel projektu: Utworzenie firmy Polilinia Design

Wartość projektu: 36000zł

Projekt powstał przy współudziale środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

© 2020 Polilinia Design